SoR IV Restriktioner

<- Tilbage

Contents

Restriktioner og Hæropbygning.

Alle hold i kampagnen skal bygges ud fra nedenstående restriktioner. Der vil være nogle særregler for hver faction. Følg derfor de generelle regler medmindre, der er noget under din faction, som ændrer på dette.

Generelt

 • Start hær – 1200 Point.
  • 2+ battleline units. (Hære over 1600 point skal have 3+ Battleline)
  • 0-4 Heroes. (0-5 hvis Samlet point er 1600+)
  • 0-1 Behemoth. Behemoths der bliver til battleline tæller stadig som behemoths.
  • 0-2 Artillery
 • Max 2 endless spells, Invocation, Judgements, etc og de må tilsammen ikke koste mere end 120 point.
 • Named Heroes (Unique) er ikke tilladt.
 • Artifacts må ikke vælges.
 • Core battalions er tilladt (se afsnit ”Core Battalions” i dette ark)
 • Mercenaries er ikke tilladt
 • Allies er ikke tilladt, og alle units skal være inden for samme allegiance.
 • Der vælges allegiance ud fra normale regler. Vær opmærksom på at Allegiance ikke kan skiftes undervejs i kampagnen.
 • Subfactions som fx Skyport (KO) eller City (CoS) vælges for hele kampagnen og kan ikke skiftes undervejs i kampagnen. Giv jeres holdleder besked senest 1 uge før Kampagnen om hvilken subfaction I har valgt under hele weekenden.
 • Alle enheder kan reinforces 1 gang mens battleline enheder kan reinforces 2 gange efter reglerne beskrevet i Core Rules.
 • Der tillades konverterede modeller. Det skal dog være tydeligt, hvad de repræsenterer og de skal være i ca. samme størrelse som modellen de erstatter. Baserne skal være standard størrelse. Skriv evt og spørg dommerne.

Spilregler

 • Enheder, der teleporterer (fjernes fra bordet og deployes et andet sted) under slaget, skal sættes mere end 6” væk fra objektiver. Denne regel tilføjes til de regler der ellers måtte gælde.
 • Max point cost på summon af enheder er 250 point pr enhed.
 • Finest hour (Heroic action) har i kampagnen en cooldown på 5 battlerounds og kan så bruges igen på samme hero. Læg evt. en terning ved hero’en og tæl ned hver tur.
 • Realmrules, Grand strategies, Battletactics og Battalions fra Generals Handbook bruges ikke i SoR kampagnen.
 • ”Smash to rubble” har ingen effekt i SoR med undtagelse af Faction Terrain.

Forces of Order

Daughters of Khaine:

Cities of Sigmar:

 • Greywater Fastness Allegiance har Artillery 0-3.
 • Anvilguard har Behemoth 0-2 (Hvis en Behemoth også er en hero så er reglen 0-1)
 • Living City command “Strike then Melt Away” kan ikke blive received af Stormcast units

Fyreslayers:

 • Vælges Lofnir er Behemoths 0-2 (Hvis en Behemoth også er en hero så er reglen 0-1)

Idoneth Deepkin:

 • Gloomtide Shipwreck er 0-1. Et stort eller et enkelt stykke.

Kharadron Overlords:

 • Vælges Zilfin skyport kan der laves Fly high med Ironclad i tur 1 men skal holde sig længere væk end 12” fra fjendtlige enheder.

Lumineth Realm-lords:

 • Antallet af Sentinel modeller må ikke overstige antallet af Warden modeller i hæren.

Stormcast Eternals:

 • Stormdrake Guard er 0-1

Sylvaneth:

Seraphon:

 • Behemoth er 0-2 (Hvis en Behemoth er en hero så er reglen 0-1)
 • Vælges Thunderlizard er Behemoth 0-2

Forces of Chaos

Beasts of Chaos:

 • Behemoth er 0-2

Blades of Khorne:

 • Vælges Baleful Lords er Behemoths 0-2 (Hvis en Behemoth også er en hero så er reglen 0-1)

Desciples of Tzeentch:

Maggotkin of Nurgle:

 • Disease points forsvinder fra modeller efter 3 ture medmindre de fornyes efter gældende regler.

Host of Slaanesh:

Slaves to Darkness:

 • Warshrines tælles ikke som Behemoths

Skaventide:

 • Behemoth er 0-2 (Hvis en Behemoth er en hero så er reglen 0-1)

Forces of Death

 • Alle Death hære kan ikke tælle flere modeller mod moraletest end deres start unit +25% rundet op.
  Eks. Hvis en enhed startede på 20 modeller kan der ikke tælles mere end 25 wounds mod moraletest.

Flesh-Eater Courts:

 • Vælges Gristlegore er Behemoths 0-2 (Hvis en Behemoth også er en hero så er reglen 0-1)

Nighthaunt:

 • Emerald Host: The Emergald Curse udløser Mortal Wounds på 4+ og vælges når spillet starter eller man ankommer til slaget. Samme enhed kan desuden ikke vælges af flere spillere.

Legions of Nagash:

Ossiarch Bonereapers:

Soulblight Gravelords:

 • Vælges Avengorii Dynasty er Behemoths 0-2 (Hvis en Behemoth også er en hero så er reglen 0-1)

Forces of Destruction

Gloomspite Gitz:

 • Behemoth er 0-2 (Hvis en Behemoth er en hero så er reglen 0-1)

Orruk Warclans:

Mawtribes:

 • Må ikke tildeles 2. provinsbonus før alle andre på holdet har modtaget deres 2. provinsbonus.
 • Mega Gargants er 0-1. Når spilleren ejer 2 provinsbonuser bliver Mega Gargants 0-2.

Sons of Behemat:

 • Må ikke tildeles 2. provinsbonus før alle andre på holdet har modtaget deres 2. provinsbonus.
 • Mega Gargants er 0-1. Når spilleren ejer 2 provinsbonuser bliver Mega Gargants 0-2.

Ravneborg Tilføjelser

Der er i Ravneborg kampagnen mulighed for at tilføje ekstra ting til sin hær. Nedenstående skal skrives på sin army list og præsenteres når spillet starter. Der er max på 2 tilføjelser.

Inspirerende Tale – 40 point – Hvis din general er i live når du vælger ”Heroic Leadership” som Heroic Action kan du sige at du vil lave en inspirerende tale. Du har +1 når du ruller for at få 1 Command Point. Er det din general du har valgt til Heroic Action så er det +2.

Lille Chance – 40 point – På vej i krig kan du gå til dommerbordet og vise din hærliste og trække et chancekort som skal bruges og spilles i indeværende kamp. Informer din modstander før spillet starter så han ved du har reglen.

Modig – 40 point – En gang i spillet må du gratis re-rolle en fejlet Morale Test. Dette er muligt så længe din general er i live.

Spejder – 40 point – Som forsvarer kan du vælge at redeploye D3 enheder efter angriber er færdig med at sætte sin hær. Som angriber kan du rulle en terning for D3 valgfrie enheder i fjendens hær efter at hærene er deployet. På 4+ skal enheden fjernes fra bordet og du kan vælge en vej markør som ikke er i angribers deploymentzone. Enheden skal placeres inden for 3” af bordkanten og helt inden for 10” af vejmarkøren.

Fyrste – 30 point – Før hvert spil kan du gå til dommerbordet og rulle en terning. På en 6’er tildeles du en enhed af legetropper som du kan bruge i den kamp. Efter kampen løber pengene op og de forlader igen din hær. Dommerne vælger hvilken enhed du får tildelt.

Dusørjager – 30 point – Hver gang en af dine heros dræber en fjendtlig hero modtager du 5 Realmsten når spillet afsluttes.

Strateg – 30 point – Som angriber må du deploye 3” længere væk fra baglinjen. Husk at informer din modstander om dette før han begynder at sætte op som forsvarer.

Ingeniør – 30 point – Hvis dit Faction Terrain udsættes for “Smash to Rubble” kan du rule en terning. På 3+ forbliver det stående og har ikke taget skade.

Core Battalions

Følgende Core battalions er tilladt i kampagnen.
Kravet for enheder i battallion kan findes i Core rulebook men erstat reglen med nedenstående.

Reglerne er skrevet på engelsk for nemheds skyld og for at undgå misforståelser i spillet.

WarlordStrategist + Magnificient
Battle Regiment Unified
Grand BatterySlayers
Vanguard Swift / Vanguard
Linebreaker Expert
Command EntourageStrategist / Magnificent
Steadfast* Steadfast
*Findes ikke i Core rulebook men krav er hele hæren. Dvs ingen andre battalions kan vælges.


Regler

Expert: Once per battle, 1 unit from this battalion can receive the All-out Attack or the All-out defence command without the order being issued and without a command point being spent.

Slayers: Once per battle, 1 unit from this battalion can receive the All out Attack or Unleash Hell command without the order being issued and without a command point being spent.

Swift: Once per battle, 1 unit from this battalion can receive the At the Double or Forward to Victory command without the order being issued and without a command point being spent.

Strategist: When you receive command point at the start of your hero phase you can receive 1 extra command point. This ability has a cooldown of 5 rounds before it can be used again.

Unified: Once per game at the start of the battleround you can say that your army is unified. Any model from this battalion counts Triple towards any objectives this battle round.

Magnificent: You can choose 1 extra enhancement when you create your army. (Spell, Triumph, Prayers)

Steadfast: When rolling for the SoR Specific “Army Morale Test”, once per game you can choose to say that your army is steadfast and no modifiers is added to the roll.

In addition you automatically skip the first round you are supposed to roll for “Army Morale Test”. Take the test next round as if it was the round you should begin to test.

Vanguard: Deployment but before the battle begins you can choose to make a move of d6 with units from this battalion. Cannot be used if arriving as another player to a battle.

Byg din egen helt:

Det er i SoR muligt at tilføje noget helt unikt til din hær i form af en Hero du selv har sammensat. Vær opmærksom på at kravet på dette er at en warscroll udfyldes med information på din hero samt at der gives et ordentligt navn til minimum helten men gerne også tematiserede navne på våben og abilities. Conversions til modellen er selvfølgeligt tilladt men modellen skal være WYSIWYG.

Det er tilladt at medbringe 2 Heroes til SoR som er lavet via Anvil of Apotheosis. Disse 2 Heros kan ikke ændres undervejs i kampagnen og derfor skal warscroll være udfyld og skrevet hjemmefra. Ydermere skal disse være indsendt til gennemgang senest 4/9 på sor@ravneborg.dk så vi undgår heros der er udover hvad SoR kan rumme – Skriv gerne en lille historie om din hero samt et billede af helten så kan det være at der tilføjes noget til din hero.

Custom Warscroll builder kan fx findes på https://runebrush.pa-sy.com/warscroll/

Regler for at bygge helten kan findes i ”Season of War: Thondia” med nedenstående restriktioner.

 • Baser skal være det samme som den type af model man har valgt. Har man fx valgt en Saurus eller en skink så vil det hhv. være 32 og 25mm baser.
 • Det er ikke muligt at tilvælge Gargantium Beast
 • Det er ikke muligt at tilvælge Inspiring eller Battle Standard Bearer.
 • Vælges ”Winged Beast” som Bestial Companion option kan ingen andre vælges. Har man ikke valgt ”Winged Beast” må maksimalt 2 Bestial Companion option tilvælges eller max 3 DP
 • Der kan maksimalt tilvælges 5 Enchancements and Abilities eller max 12 DP
 • Vælges Ethereal kan Ward ikke tilvælges og omvendt.

Der kan desuden tilvælges følgende SoR Specifikke regler under Step 6.

 • Eventyrer (DP 3) – Efter din hero har udført sit normale move må du rykke den 3” direkte mod et objektiv. Det er ikke muligt med dette move at komme tættere end 3” på fjendtlige enheder.
 • Dusørjager (DP 1) – Hvis din hero udsletter en enhed lægges en counter ved modellen. Denne counter svarer til 10 realmsten. Såfremt din hero dør kan counters samles op af en anden hero (venlig og fjendtlig) inden for 3”. Sluttes spillet med en counter informeres dommerne og der udbetales realmsten tilsvarende.
 • Druide (DP 2) – Din Hero får et 6+ ward hvis den ikke har foretaget et move, charge, teleport eller anden form for bevægelse i sin sidste movement phase. Dette gælder frem til din næste movement phase.
 • Kultist (DP 3) – Bliver din hero ramt af en magi der giver Mortal Wounds kan du rulle en terning. På 5+ ignoreres skaden. Ruller du en 1’er tager du derimod det dobbelte antal af Mortal Wounds som magien oprindeligt havde givet.
 • Historiker (1 DP) – Hvis din Hero er i live ved afslutningen af spillet kan du gå til dommer bordet og få et spor til det næste punkt i questen.

Relaterede billeder: